MINT@Nova

Sigurnost kartičnog plaćanja

Čuvajte podatke koji se nalaze otisnuti na kartici,
uključujući broj kartice, datum isteka kartice te troznamenkasti kontrolni broj (CVV/CVC2)

Čuvajte pristup svojim karticama,
vodite računa kada i kome dajete podatke sa svoje kartice, kao i gdje fizički držite svoju karticu

Ne pristajte da internetske trgovine ili netko treći
čuva podatke s kartica tijekom ili nakon plaćanja i budite svjesni rizika koje takav pristanak donosi

Ako vam se netko treći obrati na internetu, e-mailom, linkom ili čak telefonskim pozivom - ne potvrđujte i ne dijelite podatke s kartica i ne šaljite kopiju svoje kartice. Na taj način netko treći pokušava neovlašteno doći do vaših osobnih informacija i/ili podataka s kartice te nakon toga inicirati neovlaštenu transakciju. Takav način prijevare nazivamo phishing - "pecanje" podataka. To je kao da dajete novac nepoznatom prolazniku na ulici
PIN (tajni broj) zapamtite i čuvajte u tajnosti. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici. PIN niste dužni reći nikome, pa ni djelatnicima policije ili Banke. Prilikom unosa PIN-a na ATM-u ili POS-u preporuka je zakloniti tipkovnicu.

Ne čuvajte svoju karticu zajedno s gotovinom.

Karticu nikad ne ostavljajte bez nadzora.

Novu karticu odmah po primitku potpišite na poleđini.

Kartica glasi na ime korisnika te je neprenosiva.

Kartica se izdaje na rok. Staru karticu kojoj je istekao rok valjanosti, prerežite preko magnetske trake i chip-a te je bacite. Kartica čija je valjanost istekla ili je zbog bilo kojeg razloga poništena, ne smije se koristiti.
Na zahtjev Banke, kao korisnik kartice obvezni ste, odmah je prerezanu vratiti, jer je kartica u vlasništvu Banke.
Ne odgovarajte ni na kakve e-mail poruke navodno od VISA-e ili MasterCard-a i nipošto ne popunjavajte obrasce s detaljnim podacima o kartici, broju računa ili stanja na računu. U slučaju primitka takvog e-mail-a odmah obavijestite Banku.

Sve troškove zlouporabe kartice nastale do trenutka prijave u Banku snosi korisnik kartice.

Ukoliko nakon prijave nestanka pronađete karticu, ne smijete je koristiti, već ste o tome dužni obavijestiti Banku.

Zabilježite brojeve Vaših kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak te ih čuvajte odvojeno od samih kartica.

Redovito provjeravajte račune uz koji Vam je izdana kartica te vodite evidenciju o učinjenim troškovima.

U slučaju reklamacije na korištenje kartice, možete se obratiti u poslovnicu Banke ili dopisom i u roku potvrditi reklamaciju sukladno pripadajućim Općim uvjetima.

Vaša kartica prihvaćena je na prodajnom mjestu i bankomatu na kojem je istaknuta oznaka pripadajućeg kartičnog branda (Visa, Maestro, MasterCard, Visa Electron).

Banka ne preuzima odgovornost za kvalitetu robe i usluga kupljenih karticom. Reklamacije roba i usluga rješavate na prodajnom mjestu.

Banka ne preuzima odgovornost za sve eventualne štete i zloupotrebe koje proizlaze iz korištenja usluga servisa za internetska plaćanja (PayPal, Moneybookers i sl.) Korisnici ovakvog načina plaćanja dužni su detaljno provjeriti sve uvjete poslovanja te se za sve nejasnoće obratiti direktno davatelju tih usluga.

U slučaju otuđenja ili nestanka kartice, odmah nazovite Banku na broj 0800 0600