MINT@Nova

Računi i paketi

  • Green paket
  • Green paket
  • Pravo na ugovaranje Green paketa tekućeg računa ostvaruju postojeći klijenti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) koji imaju tekući račun za redovite priljeve u domaćoj valuti ugovoren u Novoj hrvatskoj banci d.d. prije dana pripajanja.
  • Orange paket
  • Orange paket
  • Pravo na ugovaranje Orange paketa tekućeg računa ostvaruju postojeći klijenti Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo (dalje: Banka) koji imaju tekući račun za redovite priljeve u domaćoj valuti ugovoren u Novoj hrvatskoj banci d.d. prije dana pripajanja